Цени

Електро услуги

Монтаж на осветления

 • Ключове скрита инсталация - 2,50 лв./бр.
 • Ключове открита инсталация - 3,00 лв./бр.
 • Аплик,плафон - 12,00 лв./бр.
 • Луминесцентно осветително тяло на обтяжки - 20,00 лв./бр.
 • Луминесцентно осветително тяло на стена или таван - 10,50 лв./кв.м.
 • Фотоклетка - 12,00 лв./бр.
 • Лед (LED) лента - 10,00 лв./м.
 • Профил за LED лента - 8,00 лв./м.
 • Монтаж осветително тяло до 5 крушки - 15,00 лв./бр.
 • Осветително тяло луна - 7,00 лв./бр.
 • Осветително тяло луна голяма - 12,00 лв./бр.
 • Трансформатор за осветително тяло луна - 8,00 лв./бр.
 • Евакуационно осветление EXIT - 10,00 лв./бр.
 • Луминесцентно осветително тяло на растерен таван - 12,00 лв./бр.
 • Прожектор до 500W - 7,00 лв./бр.
 • Осветителни тела с височина до 1.5м (стълб) - 30,00 лв./бр.
 • Осветителни тела с височина до 2.5 (стълб) - 65,00 лв./бр.

Дадените цени са за труд без материалите!

Монтаж на електрооборудване

 • Бойлерно табло - 18,00 лв./бр.
 • Апартаментно табло (ел.табло,ТАП или РТ), външен монтаж до 8 автоматични предпазитела - 70,00 лв./бр.
 • Монтаж дефектно токова защита - 15,00 лв./бр.
 • Катоден отводител - 15,00 лв./бр.
 • Защита за ниско / високо напрежение - 35,00 лв./бр.
 • Импулсно реле - 34,00 лв./бр.
 • Стълбищен автомат - 35,00 лв./бр.
 • Контакти за скрита електроинсталация - 3,50 лв./бр.
 • Контакти за открита електроинсталация - 4,50 лв./бр.
 • Двоен контакт - 4,00 лв./бр.
 • Трифазен контакт - 6,50 лв./бр.
 • Монофазен електромер - 25,00 лв./бр.
 • Трифазен електромер - 60,00 лв./бр.
 • Видеонаблюдение - по договаряне

Дадените цени са за труд без материалите!

Полагане и изтегляне на проводници

 • Полагане на проводници ПВВМ (мостов) под мазилка или тухлена, бетонна стена - 1,40 лв./м.
 • Полагане на проводници ПВВМ по таван - 1,70 лв./м.
 • Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван - 1,90 лв./м.
 • Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван - 2,90 лв./м.
 • Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван - 8,40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби -0.5 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби - 1.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби - 1.70 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби - 2.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби - 1.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби - 2.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби - 2.70 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби- 3.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби - 1.50 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби - 2.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби - 3.70 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби - 5.20 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби - 2.00 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби - 3.40 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби - 4.60 лв./м.
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби - 5.90 лв./м.
 • Полагане на нова ел.инсталация на. жилище - по договаряне

Дадените цени са за труд без материалите!

Допълнителни услуги

 • Измерване (проверка) на електроинсталация от 10 до 23 точки - 4,00 лв./бр.
 • Вкопаване на апартаментно табло (ТАП или РТ) до 8 автоматични предпазитела в бетон или тухла - 25,00 лв./бр.
 • Свързване на лед (LED) лента до 5 метра - 10,00 лв./м.
 • Свързване на бойлер, проверка на кабела, измерване на инсталацията до бойлера - 20,00 лв./бр.
 • Свързване на фурна или котлони - 20,00 лв./бр.
 • Свързване на фурна и котлони - 30,00 лв./бр.
 • Свързване на Абсорбатор ( Ширм ) - 7,00 лв./бр.
 • Изкопаване на канал в бетон, или тухла по-стена - 5,00 лв./м.
 • Изкопаване на канал по-таван - 5,00 лв./м.

Дадените цени са за труд без материалите!