Гипсокартон

Гипсокартон е строителен материал,който представлява панел от два листа хартия или картон между които има сърцевина от гипс с обща дебелина обикновено между 1 и 2 cm. Използва се за облицовка на стени, окачени тавани, преградни стени и декоративни елементи.Гипсокартонът се дели на обикновен, водоустойчив и пожароустойчив. Всички видове гипсокартон са със стандартни размери – широчина – 0,6/1,2/1,25 м. и дължина от 2,00 до 3,00 м. С използването на гипсокартонa се постига идеално гладка повърхност, което е предпоставка за по малко допълнителна обработка и малък разход на боя.

Също така с него могат да се реализират разнообразни и оригинални идеи за рационално използване на вътрешното пространство, включително изграждане на криволинейни повърхности.Гипсокартонът се слага,като се прави предварително конструкция от метални профили или се лепи.За по-добра звуко и термо изолация между профилите може да се положи и каменна вата. Това е едно друго предимство,което дава възможността за допълнителна изолация на помещението.Изграждането на металната конструкция за предстенната обшивка изключително улеснява работата и по подмяната на електрическата инсталация,тъй като не се налага къртене и вграждане на кабелите в стената. Видовете гипсокартон са:

видиве гипсокартон

Обикновен гипсокартон Обикновеният гипсокартон е с дебелина 12,5мм (13 мм в някои страни).Използва се при изграждането на преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани и е със стандартен бял цвят на листовете хартия.

Водоустойчив гипсокартон Притежава всички свойства на обикновения гипсокартон,като характерното за него е вложеният силикон в сърцевината, благодарение на който водоустойчивия гипсокартон не влошава своите експлоатационни характеристики при наличие на влага.Цветът на листовете хартия е зелен. Подходящ е за помещения, с по-голяма влажност като бани и кухни.

Пожароустойчив гипсокартон Използването на пожароустойчив гипсокартон покрива изискванията за противопожарна безопасност. Поради негоримостта на вложените в сърцевината фибри, неговото използване ограничава разпространението на огъня. Може да се познае по характерния за листовете хартия червен цвят.

Ние Ви предлагаме следните дейности:

Преградна (щендерна) стена– облицова се двустранно и представлява самостоятелна стенна конструкция. В кухото пространство могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко- и топлоизолация, както и всички необходими инсталации, като електро, ВиК и други. Преградните стени са една равностойна алтернатива на тежките, масивни вътрешни стени и намират все повече области на приложение.
Предстенна обшивка с конструкция – монтира се непосредствено пред съществуваща стена и се облицова едностранно. Използва се предимно, когато трябва да се подобри звуко- или топло- изолацията на основната стена или да се скрият минаващи елекро или ВиК инсталации по основната стена, да се изглади неравна зидария.
Лепене на гипсокартон– закрепва се директно към съществуваща вътрешна стена, с помощта на бързо свързващо гипсово лепило. Използва се предимно, когато гипсокартона трябва да бъде монтиран минимално до основната стена или когато няма нужда от звуко- или топлоизолация на помещението. При тази предстенна обшивка не може да се полага минерална вата, желателно е стените да са прави и да бъдат грундирани за основа.